Veřejná sbírka

Na jaře roku 2017 jsme otevřeli veřejnou sbírku pro kumulaci veškerých finančních prostředků pro opravu zříceniny. Prvním zdrojem příjmů sbírky se stal projekt „Adoptuj si 3D kachel“, který byl slavnostně odhalen na startupové akci v dubnu 2017.

Galeria z veřejné sbírky

in /

Rekonstrukce kleneb

Krickým místem zříceniny Zvířetice je aktuálně starý palác, nejstarší část původního hradu. Levá klenba z pohledu od nádvoří, skrytá v uzamčené části paláce, se propadá a hrozí její zřícení. V minulém roce jsme umístili provizorní výdřevu, která zamezuje aktuálnímu zhoršení situace.

Primárním cílem blízké budoucnosti je oprava této klenby, neboť jejím zřícením by mohlo dojít i k sesuvu celého paláce, jehož ostatní klenby jsou konstrukčně umístěny na sobě.

in /

Nová cesta k zámku

Cílem sezóny 2017 je i otevření tradiční zámecké cesty ke zřícenině Zvířetice. Tato cesta se nachází vlevo za viaduktem v těsné blízkosti Turistického informačního centra Zvířetice. Jedná se o cestu k zámku, po níž jezdilo panstvo do zámku od své jízdárny z podzámčí. Cesta ústí v hradním příkopu, kterým návštěvník projde směrem k věži, kde se cesta napojuje na severní cestu současnou.

Otevřením cesty tak spojíme procházkovou trasu kolem Zvířetice do atraktivního okruhu.

Na cestě proběhly tento rok již základní kultivační základní práce. Pro stálý návštěvnický provoz plánujeme vybudovat na několika místech schodiště, které zajistí pohodlnější přístupnost v některých místech strmé stezky i méně zdatným návštěvníkům. Schodiště bude i prevencí eroze na některých kritických úsecích trasy.

Nová cesta ke zříceni Zvířetice

in /