Introductions

About our project

Mysterious Castle of The past

Zvířetice byly kdysi nádherným zámkem renesance, jehož dávnou slávu odvály proudy času.

Požárem roku 1720 utichl život zámeckých komnat.

Ruin in the Landscape

Od roku 1720 shlíží mlčící trosky Zvířetic do údolí Jizery. Zdivo se rozpadá a kousek po kousku mizí i v běhu staletí i kouzlo dávného zámku.

Vision for the Future

Zachovat krásu zříceniny a její podobu pro další generace – to je poslání projektu Zvířetice Vision 21.

Pozte nám i Vy zachovat romantické místo Bakovska.